فرم تماس

در طی 24 ساعت در روزهای کاری پاسخگو هستیم.

تلفن

تلفن:  800-2000-600

موبایل:  800-2000-650

آدرس

Univero سوپر مرکز، 0012
ایالات متحده ، لس آنجلس
خیابان خلاق 15/4

ایمیل

عمومی: hello@ninzio.com
ویرایشگر: editor@ninzio.com