سوال 1 از 5

00:16

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است.

  • پاسخ صحیح زیر را انتخاب کنید

جواب شما:

توجه: می توان پاسخ های صحیح بسیاری به این سوال داد.