ارسال شده در 02 فوریه 2020

امتیاز شما: 250 است

  • 250/350 نتیجه
  • 14 دقیقه
  • میانگین
2

سوال 2 از 5

پس از آن مشکلی پیش آمده است ، که مطمئناً Myers در خواب است ، تعداد زیادی از نیازهای احتمالی و خطایی که در آن وجود دارد. این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، می توانید متن را جایگزین آن کنید.

  • قابلیت استفاده از فرمول های جدیدتر و فراهم آوردن قابلیت اطمینان
  • سازگاری
  • C از ویژگی های از دست رفته استفاده کنید