ما به شما کمک می کنیم آنچه را
دوست دارید یاد بگیرید

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی
ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

به آداکا بپیوندید و دوره های رایگان را بگذرانید!

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

در هر زمان و هر مکان هر چیزی
را یاد بگیرید

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ،
شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

معلمان خبره

در صنعت چاپ و حروفچینی از متن ساختگی استفاده کنید. لورم اپیسوم

ادامه مطلب

اتصال آسان

در صنعت چاپ و حروفچینی از متن ساختگی استفاده کنید. لورم اپیسوم

ادامه مطلب

گواهینامه بگیرید

در صنعت چاپ و حروفچینی از متن ساختگی استفاده کنید. لورم اپیسوم

ادامه مطلب

دسته های محبوب

بهترین دوره های ما را مرور کنید

کتاب پرفروش

مبتدی

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

الکس اسمیت

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

مبتدی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

براد تراوسی

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
دارای بالاترین امتیاز

پیشرفته

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

مارک هاردسون

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

همه مراحل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

کامران پائول

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
کتاب پرفروش

همه مراحل

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

خوزه پرتیلا

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

همه مراحل

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

نول تراوسی

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

مبتدی

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

الکس اسمیت

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
کتاب پرفروش

مبتدی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

براد تراوسی

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
دارای بالاترین امتیاز

همه مراحل

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

مارک هاردسون

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

همه مراحل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

کامران پائول

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
کتاب پرفروش

همه مراحل

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

خوزه پرتیلا

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

همه مراحل

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

نول تراوسی

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

مبتدی

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

الکس اسمیت

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
کتاب پرفروش

مبتدی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

براد تراوسی

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
دارای بالاترین امتیاز

همه مراحل

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

مارک هاردسون

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

همه مراحل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

کامران پائول

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
کتاب پرفروش

همه مراحل

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

خوزه پرتیلا

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

همه مراحل

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

نول تراوسی

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
کتاب پرفروش

مبتدی

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

الکس اسمیت

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

مبتدی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

براد تراوسی

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
دارای بالاترین امتیاز

همه مراحل

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

مارک هاردسون

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

همه مراحل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

کامران پائول

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
کتاب پرفروش

همه مراحل

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

خوزه پرتیلا

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

همه مراحل

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

نول تراوسی

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
کتاب پرفروش

مبتدی

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

الکس اسمیت

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

مبتدی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

براد تراوسی

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان
دارای بالاترین امتیاز

همه مراحل

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

مارک هاردسون

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

همه مراحل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

کامران پائول

4.4 (20)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
کتاب پرفروش

همه مراحل

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

خوزه پرتیلا

4.2 (30)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

همه مراحل

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

نول تراوسی

4.5 (40)
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان

دوره های آموزشی محبوب

4520

مربیان خبره

5452

پیروان خارجی

9720

دانش آموزان ثبت نام کردند

20

سال ها تجربه

با مربیان خبره ما آشنا شوید

الکس اسمیت

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

کوین مارتین

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

جف کالن

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

کوین مارتین

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

کوین مارتین

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

کوین مارتین

معلم

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید.

صفحه شخصی را مشاهده کنید

ببینید دانشجویان دوست داشتنی ما چه گفتند

مهارت های خود را با
بهترین دوره های آنلاین افزایش دهید

مزایای یادگیری با آداکا

متن ساختگی ساده برای صنعت چاپ و حروفچینی. این صنعت لورم ایپسوم بود که یک چاپگر ناشناخته نمونه ای از کتاب Pellentesque Tellus Arcu را ساخت.

100000 چرخه

یادگیری مستقیم

معلمان خبره

دوره های رایگان دریافت کنید

مسیرهای یادگیری را پیش ببرید. سبیل بمان

آموزش فرآیند کسب دانش و مهارتهایی است که انتظار می رود افراد جامعه شما از آن برخوردار باشند. این یک آموزش برای توسعه روند تفکر انتقادی و همچنین یادگیری است. متن ساختگی ساده صنعت چاپ و حروفچینی ، متن ساختگی استاندارد صنعت از قرن پانزدهم میلادی است ، زمانی که چاپگر ناشناخته ای در جزایر لورم ایپسوم ، تخفیف ها را بهبود بخشید. آخرین نکته ای که باید بخاطر بسپارید آیا توضیح زندگی اغلب آسان است؟ بار دیگر بزرگتر از تقصیر فراخوانی ، لذت یک انسان خردمند است؟ هیچ تفریحی وجود ندارد.

Tryrem Ipsum از سال 1500 ، زمانی که چاپگر ناشناخته بود ، متن ساختگی استاندارد صنعت است.

شرکت های بزرگ تصمیم می گیرند که برای ایجاد
مهارت های حرفه ای مورد نیاز خود به این تجارت بیایند

آخرین اخبار و مقالات

24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه
24 ژانویه

معلم باش

بدانید چه چیزی را دوست دارید. آداکا ابزارهای ایجاد یک دوره را به شما می دهد.

فراگیر باشید

آنچه را دوست دارید یاد بگیرید! تحول در زندگی خود از طریق آموزش

بیا به تجارت

برای تیم خود به بیش از 5000 مسابقات برتر آداکا دسترسی نامحدود داشته باشید

مشترک شدن در خبرنامه ما

متن بسیاری از متن Lorem Ipsum در دسترس است ، اما اکثر آنها با آنها دست و پنجه نرم کرده اند

اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند! در هر زمان اشتراک را لغو کنید.

توسط الکس اسمیت

وردپرس برای مبتدیان - استاد وردپرس

پرفروش ترین ها در وردپرس | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

توسط براد تراوسی

هک اخلاقی را از خراش خود یاد بگیرید

پرفروش ترین ها در هکینگ | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان geted

توسط مارک هاردسون

Microsoft SQL Server 2019 برای همه

پرفروش ترین ها در SQL | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه

توسط کامران پل

طراحی تجربه کاربر - طراحی Adobe XD UI UX

پرفروش ترین در طراحی | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
ثبت نام رایگان

توسط خوزه پرتیلا

دوره کامل بازاریابی مالی دیجیتال

پرفروش ترین ها در بازاریابی | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه
189.00 تومان 119.00 تومان اضافه به سبد خرید

توسط نوئل تراوسی

دوره هکر شدن ، از صفر به قهرمان بروید

پرفروش ترین ها در پایتون | توسعه

4.4 (20)

وردپرس را مانند یک حرفه ای بیاموزید! از اصول شروع کنید و به ساخت برنامه ها و وب سایت خود بپردازید!

 • تفاوت های زیادی در پاراگراف ها وجود دارد
 • دچار تغییر شکل شد
 • دچار تغییر شکل شد
 • 45 دسته
 • 3 ساعت و 20 دقیقه